Ekumenický pašiový sprievod ✝️

25. marec 2016, Košice