Procesia na slávnosť Božieho Tela ⛪️

29. máj 2016, Košice

Procesia začala v Dóme sv. Alžbety, pokračovala ku kostolu dominikánov, k uršulínkam, k premonštrátom a skončila eucharistickým požehnaním v Dóme.