Eucharistická procesia sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Procesia začala v Dóme sv. Alžbety, pokračovala ku kostolu dominikánov, k uršulínkam, k premonštrátom a skončila eucharistickým požehnaním v Dóme.