Feria quarta infra Octavam Paschae ⛪️

19. apríl 2017
Kostol premonštrátov, Košice

Veľkonočná streda v tradičnom obrade podľa misála sv. Jána XXIII.