Feria quara infra Octavam Paschae

Veľkonočná streda v tradičnom obrade podľa misála sv. Jána XXIII.