Missa Aurea ⛪️

14. december 2016
Kostol premonštrátov, Košice

Kántrovú stredu prežívame pri nohách Matky Spasiteľovej, v tichom rozjímaní sa učíme od nej v svojom srdci pripravovať miesto prichodiacemu Spasiteľovi.

Zbožný stredovek pomenoval túto omšu zlatou (Missa aurea) a z nej povstala táto milá rorátna omša…