Missa in Exaltatione Sanctae Crucis

Slávnosť Povýšenia Sv. Kríža v tradičnom obrade podľa misála sv. Jána XXIII.