Odpustový koncert ku cti sv. Bartolomeja

V nedeľu 28. augusta bol v myslavskom kostole už tradičný odpustový koncert ku cti sv. Bartolomeja. Na organe hral František Beer, jeden z najlepších organistov široko-ďaleko 🙂. Predstavil diela Bacha, Ebena, Rittera a zaimprovizoval na tému obľúbenej piesne JKS.