Vigília slávnosti Božieho Tela ⛪️

25. máj 2016
Kostol premonštrátov, Košice

Slávnostná svätá omša spojená s procesiou (oltáriky).