Vigília slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela

Slávnostná svätá omša spojená s procesiou (oltáriky).